NOLIKUMS

Konkursa kārtība:

Konkurss norisinās divās kārtās. Konkursā var piedalīties dažādu nozaru profesionāli mākslinieki un studenti, pirmajā kārtā elektroniski iesūtot 1 – 3 darbu fotogrāfijas (norādot izmērus un tehniku), radošo biogrāfiju un kontaktinformāciju uz e-pastu: info@makslasbanka.lv līdz 2013. gada 9. decembrim plkst. 12.00. Uzaicināta, neatkarīga žūrija izvērtē iesūtītos darbus un atlasa konkursa otrās kārtas dalībniekus līdz 11. decembrim. Konkursa pirmās kārtas rezultāti tiek publicēti galerijas mājas lapā, un konkursa dalībnieki tiek rakstveidā informēti 11. decembrī.

 

Dalībniekiem, kuri ir uzaicināti piedalīties konkursa otrajā kārtā – izstādē „Veltījums latam”, jāiesniedz savi darbi galerijā Mākslas Banka (Jauniela 14, Rīga) līdz 14. decembrim plkst. 15.00. Konkursa otrā kārta norisinās no 2013. gada 16. decembra līdz 2014. gada 24. janvārim. Konkursa otrajā kārtā tiek izvirzīti divi mākslas darbi, katrs saņemot vienu apbalvojumu: žūrijas balvu vai skatītāju simpātiju balvu. Apbalvošana notiek 2014. gada 24. janvārī plkst. 17.00.

 

Konkursa otrās kārtas dalībnieku mākslas darbus var pieteikt izsolei, kas tiek rīkota 2014. gada 24. janvārī, individuāli piesakoties pie galerijas administracijas.

 

Izstādei noslēdzoties, māksliniekiem jāizņem savi darbi līdz 2014. gada 1. februārim.

 

Iesniegšanas nosacījumi:

Darbiem jabūt noformētiem eksponēsanai.

Darbu maksimālais izmērs nedrīkst pārsniegt 50 x 50 x 50 cm.

Autora iesniedzamo darbu skaits:  1 – 3 darbi.

 

Nozares:

Glezniecība, garafika, keramika, stikls, tekstils, tēlniecība, fotogrāfija.

 

Dalības maksa:

Mākslinieka dalības maksa, neatkarīgi no iesniegto darbu skaita - 5 Ls.

Dalības maksa jāsamaksā, iesniedzot darbus konkursa otrajā kārtā.

 

Tēma:

LATS

Mākslas darbā ir jābūt attēlotam Latvijas latam banknotēs vai monētās.

 

Vērtēšana:

Uzaicināta, neatkarīga žūrija vērtē darbus konkursa pirmajā un otrajā kārtā. Otrajā kārtā žūrija izvirza vienu mākslas darbu apbalvošanai. Otrajā konkursa kārtā skatītāji ar balsojumu izvirza vienu mākslas darbu skatītāju simpātīju balvai. Mākslas darbi, kuri neatbilst konkursa nolikumam, netiek vērtēti konkursa pirmajā kārtā.

 

Balvu fonds:

Žurijas balva: 2 nedēļas personālizstādes rīkošanai

galerijas MĀKSLAS BANKA telpās bez maksas

laikā no 27.01.2014. līdz 08.02.2014.

Skatītāju simpātiju balva: veicināšanas balva no galerijas.

 

Izstādes norises laiks:

2013. gada 16. decembris – 2014. gada 24. janvāris.

 

24. janvārī plkst. 17.00 – izstādes svinīga slēgšanas ceremonija:

  • žūrijas un skatītāju izvirzīto mākslas darbu apbalvošana;
  • konkursa otrās kārtas mākslas darbu izsole.

 

Jautājumus par konkursa norisi rakstīt uz epastu  info@makslasbanka.lv vai zvanīt pa tālruni +371 67226690.

 

Galerija MĀKSLAS BANKA

Rīga, Jauniela 14

Pirmdiena – Sestdiena: no plkst. 11.00 – 18.00

(c) Mākslas Banka

   
© 2012 Mākslas Banka Sekojiet mums arī facebook